Avukat ve Arabulucu Seher   Kahraman

1952 İskenderun doğumluyum. İlköğretimi Adana/Ceyhan’da; orta ve lise eğitimini de Konya’da tamamladıktan sonra Diyarbakır Eğitim Enstitüsü, ardından Ankara Hukuk Fakütesi’nden 1982’de mezun oldum. Halen fiili olarak Antalya Barosu’nda görev almaktayım

Aile Hukuku, Boşanma, Velayet, Nafaka, Kat Mülkiyeti, Apt. Yöneticiliği, Katkı Payı, Avukatlık Kanunu, Ecrimisil ve Miras Hukuku konularında çalışıyorum.

AVUKAT ÜCRETLERİ

Avukat - Vekil edilen arasındaki en az ücret çizelgesi Türkiye Barolar Birliği  Başkanlığı tarafından hazırlanan tarife, 24 Kasım 2020 Tarihli ve 31314 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir.

Bilgi için tıklayınız..

Antalya Barosu SİCİL No: 813

Vergi Dairesi: Üçkapılar

Vergi Numarası: 0690065177 *Boşanma vekaleti için 2 adet  fotoğrafın notere verilmesi gerekmektedir.

*Yurtdışından çıkarılacak vekaletnameler konsolosluklardan çıkartılmaktadır.

Seher G. KAHRAMAN © 2021